Adelaide United vs Sydney FC 0-0 Round 16 2017/18

Adelaide United v Sydney FC