Adelaide United vs Sydney FC 0-0 Round 16

Adelaide United v Sydney FC